Archiwa tagu: System CAQ

Certyfikacja systemu jakości

Oprogramowanie CAQ jest narzędziem informatycznym, które może doskonale wspierać funkcjonujący w firmie system zarządzania jakością, będąc jego istotnym uzupełnieniem. Dlatego oczywiście firmy chcące wdrożyć zintegrowany system zarządzania jakością w pierwszej kolejności muszą kierować się wymaganiami norm ISO, natomiast rozwiązania informatyczne są tylko narzędziem wspierającym je na drodze do uzyskania certyfikatu ISO.

W szczególności oprogramowanie CAQ może przyczynić się do:
– poprawy skuteczności komunikacji wewnątrz firmy,
– poprawy komunikacji zewnętrznej (z klientami i dostawcami firmy)
– wsparcia procesu ciągłego doskonalenia, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9004,
– obniżenia kosztów funkcjonowania działu jakości oraz kosztów operacyjnych firmy (w wielu obszarach związanych zarówno z bieżącą działalnością, jak również z procesami technologicznymi).

Poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej to obok przyspieszenia obiegów informacji również poprawa systematyczności pracy pracowników wszystkich działów firmy (nie tylko samego działu jakości).

Poprawa komunikacji zewnętrznej to przede wszystkim poprawa skuteczności funkcjonowania procesów wewnętrznych oraz profesjonalizmu podejmowanych działań (na etapie czy to obróbki reklamacji, czy też bieżącej obsługi klienta lub dostawcy).

Istotnym elementem jest możliwość obniżenia kosztów funkcjonowania firmy związanych z :
wprowadzeniem e-dokumentacji (czyli koszty papieru, tuszu, sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych),
obniżeniem kosztów operacyjnych dzięki optymalizacji procesów wewnętrznych, doskonaleniu procesów technologicznych, redukcji strat i braków czy optymalnemu wykorzystaniu czasu pracy pracowników.

Oprogramowanie CAQ oczywiście nie zastąpi w firmie certyfikatu jakości, jednakże z jednej strony może poprawić skuteczność funkcjonowania systemu jakości, a z drugiej strony w firmach nie posiadających wdrożonego systemu jakości może uporządkować obiegi i procesy wewnętrzne co w przyszłości może im ułatwić i przyspieszyć wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

Certyfikacja systemu jakości

Kryteria wyboru systemu CAQ.

Wybór każdego systemu informatycznego to zadanie istotne z punktów widzenia interesów każdej firmy.

Dlatego inwestycja, którą planuje firma jest istotna nie tylko z punktu widzenia korzyści związanych z usprawnieniem obiegów wewnętrznych, ale podczas wyboru systemu warto uwzględnić wiele kryteriów wśród, których najważniejsze obejmują:
zakres funkcjonalny (zakres funkcjonalny systemu to ilość dostępnych modułów i funkcjonalności),
koszty wdrożenia (koszt obejmuje zarówno niezbędne zakupy sprzętu, licencji oprogramowania systemowego oraz samego oprogramowania CAQ),
warunki umowy wdrożenia (zakres i koszty obsługi systemu, w tym również obsługa serwisowa),
koszty bieżącej obsługi (to koszt licencji związanych z liczbą użytkowników),
perspektywa rozwoju systemu (nowe funkcjonalności, integracja z systemami pomiarowymi),
możliwość integracji z innymi systemami informatycznymi funkcjonującymi w firmie (ERP, CRM, CAD/CAM, SCM, PDM, PLM),
możliwość integracji z systemami informatycznymi klientów (elektroniczna wymiana danych),
bezpieczeństwo systemu (zastosowane bazy danych, platforma informatyczna),
stabilność systemu (w tym również nowoczesność zastosowanych rozwiązań),
fachowość konsultantów (przekłada się na szybkość i jakość wdrożenia),
warunki obsługi po wdrożeniowej (koszty i warunki obsługi, koszty rozbudowy systemu),
dopasowanie systemu do filozofii firmy (prostota obsługi, dopasowanie do wewnętrznych procedur),
referencje dostawcy systemu.

Po określeniu najistotniejszych kryteriów wyboru można nadać poszczególnym kryteriom wagi biorąc pod uwagę interes i cele firmy. Podczas procesu wyboru systemu warto powołać do tego grupę fachowców z różnych działów firmy, którzy będą uczestniczyć w ocenie i następnie w wyborze i wdrożeniu systemu.

Tylko właściwe decyzje podjęte na etapie wyboru systemu mogą w przyszłości przynieść firmie korzyści, a sam proces informatyzacji procesów wewnętrznych jest jednym z istotniejszych dla każdej firmy.

Kryteria wyboru systemu CAQ

Systemy MES (integracja rozwiązań IT i automatyki w przemyśle).

Systemy MES (Manufacturing Execution System) umożliwiają integrację układów automatyki przemysłowej z oprogramowaniem ERP oraz z innymi systemami nadzorczymi na przykład wspierającymi pracę pełnomocnika ds systemu zarządzania jakością (Computer Aided Quality). Uzyskujemy tym samym dostęp do danych pochodzących z procesu technologicznego w czasie rzeczywistym. Danymi tymi mogą być zarówno parametry procesu technologicznego, wskaźnik OEE oraz coraz częściej parametry jakościowe dotyczące zarówno braków, jak również wielkości kontrolno-pomiarowych (wartości charakterystyk specjalnych, wybranych parametrów procesu). W oparciu o te dane możemy w czasie rzeczywistym kontrolować wielkości specyficzne dla statystycznej kontroli procesu (Statistical Process Control). Dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym pozwalają na bieżące reagowanie w przypadku wystąpienia niekorzystnych tendencji w rozwoju mierzonych parametrów procesu. W rzeczywistości może się okazać, że będziemy potrzebowali większą liczbę mierzonych charakterystyk, ponieważ jeden parametr rzadko przedstawia rzeczywisty obraz procesu technologicznego. To właśnie dzięki rozwiązaniom MES jesteśmy w stanie zbliżać się do osiągnięcia poziomu „0” błędów i szybko reagować na problemy występujące w produkcji.

Systemy MES