Archiwa tagu: statystyczna kontrola procesu

Statystyczna Kontrola Procesu – SPC

Statystyczna kontrola procesu (SPC) jest narzędziem umożliwiającym ocenę zdolności procesów w zakresie wytwarzania wyrobów gotowych, których parametry spełniają stawiane im wymagania techniczne.

Cechy każdego wyrobu mogą zostać opisane za pomocą wielkości mierzalnych (określanych przez wartość nominalną i tolerancję) oraz wielkości atrybutowych.

W przypadku wielkości mierzalnych możliwe jest określenie wskaźników zdolności procesu Cm (zdolność krótkookresowa, dane pomiarowe zbierane są w jednym ciągu) oraz Cp (zdolność długookresowa, gdzie dane pomiarowe zbierane są w próbkach 3 lub 5 pomiarów dla każdego pojedynczego pomiaru).

Wartości zdolności procesów mają decydujące znaczenie przy ocenie ich stabilizacji i pewności, i tym samym obrazują potencjalny poziom braków, jaki może występować w procesie (wyroby których charakterystyka leży poza dopuszczalnymi granicami tolerancji).

CAQ - Statystyczna Kontrola Procesu
SPC