Newsletter subscribe
Tag: SPC

Statystyczna Kontrola Procesu – SPC

Posted: 12 czerwca, 2012 o 7:20 pm   /   Obniżenie kosztów jakości, Opis funkcjonalności systemu CAQ, Rozszerzerzenie systemu CAQ, System CAQ

Statystyczna kontrola procesu (SPC) jest narzędziem umożliwiającym ocenę zdolności procesów w zakresie wytwarzania wyrobów gotowych, których parametry spełniają stawiane im wymagania techniczne. Cechy każdego wyrobu mogą zostać opisane za pomocą wielkości mierzalnych (określanych przez wartość nominalną i tolerancję) oraz wielkości atrybutowych. W przypadku wielkości mierzalnych możliwe jest określenie wskaźników zdolności procesu Cm (zdolność krótkookresowa, dane […]

Brak komentarzy read more