Newsletter subscribe
Tag: pełnomocnik ds systemu jakości

Dlaczego w nowej firmie warto wdrożyć oprogramowanie CAQ?

Posted: 11 sierpnia, 2012 o 8:54 pm   /   Charakterystyka systemu CAQ, System CAQ

Każda nowa firma narażona jest na “problemy wieku dziecięcego”. Jeżeli firma produkuje bardzo zaawansowane wyroby to w przypadku wystąpienia niedociągnięć w procesach oraz procedurach wewnętrznych możliwe jest popełnianie bardzo kosztownych błędów. Jeżeli na przykład firma nie zdając sobie z tego faktu będzie produkować i sprzedawać wyroby, które posiadają wady ukryte, to odkrycie ich po pewnym […]

Brak komentarzy read more

Korzyści z zastosowania systemów CAQ.

Posted: 25 czerwca, 2012 o 1:44 pm   /   Obniżenie kosztów jakości, System CAQ

Systemy CAQ pozwalają na znaczne przyspieszenie procesów w firmie i tym samym dają firmie przewagę konkurencyjną. Ponadto wśród najważniejszych korzyści można wymienić: – standaryzację obiegów wewnętrznych w firmie, – obniżenie kosztów związanych z drukowaniem dokumentacji (e-dokumentacja), – zastosowanie innowacyjnych narzędzi do analizy sytuacji firmy, – obniżenie kosztów osobowych działu jakości, – poprawę komunikacji wewnątrz firmy, […]

Brak komentarzy read more

Ocena dostawców.

Posted: 12 czerwca, 2012 o 7:31 pm   /   Opis funkcjonalności systemu CAQ

Ocena dostawców odbywa się na podstawie wybranych kryteriów oceny, dla których możliwe jest przypisanie różnych wag. Ocena dostawców pozwala na podejmowanie decyzji w temacie poszukiwania nowych dostawców, rezygnacji z usług złych dostawców lub rozwoju obecnych. W każdym razie bieżąca ocena ma duże znaczenie podczas podejmowania decyzji o kontynuacji współpracy z dostawcami, których dzięki ocenie jesteśmy […]

Brak komentarzy read more

Kontrola wejściowa materiałów.

Posted: 12 czerwca, 2012 o 7:26 pm   /   Opis funkcjonalności systemu CAQ

Kontrola wejściowa realizowana jest na podstawie wcześniej określonych parametrów. Parametrami kontrolnymi mogą być zarówno wielkości mierzalne (długość, szerokość, wysokość, średnica, itp), jak również atrybutowe (czarny, nieuszkodzony, właściwie opakowany, itp). Kontrola wejściowa realizowana jest na próbce reprezentatywnej, której wielkość zależy od oceny dostawcy. W przypadku pierwszych wzorów kontrola wejściowa realizowana jest na 100% próbce, natomiast podczas […]

Brak komentarzy read more

Statystyczna Kontrola Procesu – SPC

Posted: 12 czerwca, 2012 o 7:20 pm   /   Obniżenie kosztów jakości, Opis funkcjonalności systemu CAQ, Rozszerzerzenie systemu CAQ, System CAQ

Statystyczna kontrola procesu (SPC) jest narzędziem umożliwiającym ocenę zdolności procesów w zakresie wytwarzania wyrobów gotowych, których parametry spełniają stawiane im wymagania techniczne. Cechy każdego wyrobu mogą zostać opisane za pomocą wielkości mierzalnych (określanych przez wartość nominalną i tolerancję) oraz wielkości atrybutowych. W przypadku wielkości mierzalnych możliwe jest określenie wskaźników zdolności procesu Cm (zdolność krótkookresowa, dane […]

Brak komentarzy read more

Analiza FMEA.

Posted: 11 czerwca, 2012 o 6:48 pm   /   Ciągłe doskonalenie, Obniżenie kosztów jakości, Obniżenie kosztów operacyjnych, Obniżenie poziomu braków, Opis funkcjonalności systemu CAQ

W ramach planowania procesu technologicznego jednym z istotnych elementów jest wykorzystanie danych pochodzących z przeszłości. Mogą one obejmować zarówno statystyki błędów, jak również statystyki reklamacji, czy też wyniki auditów (produktu, systemu, procesu), dokumentacja konstrukcyjna, wyniki testów wyrobów, badania zdolności procesów. Wszystkie powyższe dane mogą być wykorzystane podczas opracowywania analizy FMEA, dzięki której jesteśmy w stanie […]

Brak komentarzy read more

Nadzór nad dokumentacją systemu jakości.

Posted: 9 czerwca, 2012 o 6:45 pm   /   Charakterystyka systemu CAQ, Ciągłe doskonalenie, Obniżenie kosztów jakości, Obniżenie kosztów operacyjnych, Opis funkcjonalności systemu CAQ

Zastosowanie systemu CAQ umożliwia elektroniczne zarządzanie dokumentacją systemu jakości. W efekcie uzyskujemy dostęp on-line do wszystkich komórek organizacyjnych wyszczególnionych w procedurach jakości. Zastosowanie systemu praw dostępu do poszczególnych procedur oraz innych dokumentów systemu jakości pozwala na celowe kierowanie określonych dokumentów do osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary/procesy systemu jakości. Ważne przy tym jest, że zmiana wprowadzona […]

Brak komentarzy read more

Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie.

Posted: 7 czerwca, 2012 o 11:23 am   /   Charakterystyka systemu CAQ, Ciągłe doskonalenie, Obniżenie kosztów jakości, Obniżenie poziomu braków, Opis funkcjonalności systemu CAQ, System CAQ

Kaizen to nic innego jak proces ciągłego doskonalenia, dzięki któremu firma małymi kroczkami osiąga poprawę produktu, procesu, systemu lub/ i całej organizacji. Bardzo często ciągłemu doskonaleniu towarzyszy osiąganie korzyści związanych z ich wdrażaniem. Korzyści mogą polegać na obniżeniu kosztów produktów, obniżeniu kosztów wytwarzania, czy spadku kosztów utrzymania systemu. Ważne przy tym wszystkim jest, aby obniżaniu […]

Brak komentarzy read more

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.

Posted: 4 czerwca, 2012 o 7:33 pm   /   Charakterystyka systemu CAQ, Ciągłe doskonalenie, Obniżenie kosztów jakości, Opis funkcjonalności systemu CAQ, Standaryzacja, System CAQ

Moduł centralnego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym umożliwia jego odbiór, nadzór nad pierwszą kalibracją, dopuszczeniem do użytkowania oraz okresową kontrolą. Dzięki przypisaniu przyrządu pomiarowego do użytkownika możliwe jest bardzo szybkie jego zlokalizowanie, a w przypadku uszkodzenia jego wycofanie z użytkowania. W ramach kwalifikacji przyrządu pomiarowego wykorzystuje się różnego rodzaju testy, jak na przykład MSA. Testy te […]

Brak komentarzy read more

CAQ – Computer-Aided Quality

Posted: 1 czerwca, 2012 o 10:38 pm   /   Charakterystyka systemu CAQ, Ciągłe doskonalenie, Historia oprogramowania CAQ, Obniżenie kosztów jakości, Obniżenie kosztów operacyjnych, Obniżenie poziomu braków, Opis funkcjonalności systemu CAQ, Standaryzacja, System CAQ

Komputerowe wspomaganie jakości (CAQ) to narzędzie informatyczne wspomagające procesy zarządzania jakością w firmie. Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest znaczące usprawnienie i uporządkowanie procesów wewnętrznych. Systemy CAQ pozwalają na analizę danych jakościowych, na dokumentowanie procesów produkcyjnych oraz wspomagają pełnomocnika ds. jakości w obszarze nadzoru i kontroli środków korekcyjnych. Obszary funkcjonalne jakie może obejmować system CAQ to: […]

Brak komentarzy read more