Archiwa tagu: Oprogramowanie CAQ

Pomiary jakościowe

Przyrządy kontrolno-pomiarowe są podstawowym narzędziem stosowanym w kontroli jakości. W sytuacji gdy wykonujemy dużo pomiarów różnych charakterystyk, możemy znacząco uprościć ten proces oraz dodatkowo zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędu pomiarowego.

Wystarczy sięgnąć po przyrządy pomiarowe umożliwiające automatyzację rejestrowania wielkości pomiarowych w aplikacjach komputerowych – posiadają one możliwość zdalnej komunikacji z komputerem, czy to za pomocą kabla, czy też bezprzewodowo (Wifi, Bluetooth).

Dzięki zastosowaniu przyrządów pomiarowych wyposażonych w zdalną komunikację możemy uzyskać następujące korzyści:
przyspieszenie procesu zbierania wyników pomiarów,
– zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu pomiaru,
– zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu zapisu danych pomiarowych,
– zmniejszenie kosztów jakości,
automatyczny dostęp do danych pomiarowych.

Automatyzacja zbierania danych pomiarowych ma szczególne znaczenie w przypadku następujących czynności jakościowych:
kontrola wejściowa materiałów,
kontrola ostateczna wyrobu,
audity produktu,
kontrola pierwszych wzorów.

Oczywiście poza wymienionymi czynnościami możliwe jest również zastosowanie przyrządów pomiarowych w procesie produkcyjnym (bezpośrednio na stanowisku pracy). Pomiary takie są szczególnie polecane w przypadku występowania konieczności wykonywania pomiarów w trakcie produkcji (kontrola 100, kontrola wyrywkowa wybranych charakterystyk lub w przypadku procesów posiadających niską zdolność Cpk<1). Firmy wykonujące dużo pomiarów jakościowych mogą znacząco usprawnić pracę pracowników działu jakości dzięki zastosowaniu automatyzacji zbierania danych pomiarowych.

Przy okazji zbierania danych pomiarowych możliwa jest również automatyzacja oceny wyników pomiarowych (wynik pomiarowy znajdujący się poza polem dopuszczalnej tolerancji będzie automatycznie wpływał na wynik kontroli, jak również może wymuszać podejmowanie różnych działań korekcyjnych). Ponadto dzięki automatyzacji procesu zbierania danych pomiarowych nie potrzebujemy papieru: formularzy, zapisów.

Oprogramowanie CAQ ułatwia bieżącą ocenę zdolności procesów – dane pomiarowe rejestrowane są w systemie „on-line” co dodatkowo wpływa na wzrost zdolności procesu produkcyjnego (wzrasta pewność wykrycia błędów i odchyleń w procesie).

Zwrot z inwestycji w oprogramowanie CAQ

Każda inwestycja w oprogramowanie komputerowe związana jest z okresem zwrotu zainwestowanego kapitału. Im krótszy jest okres odzyskania zainwestowanych środków finansowych, tym szybciej będziemy w stanie osiągać ekstra korzyści z tej inwestycji.

Do oceny zwrotu z inwestycji najczęściej stosuje się wskaźnik ROI, który mówi jaki procentowo jest zysk z zainwestowanego przez nas kapitału.

Typowy okres zwrotu z inwestycji w oprogramowanie CAQ kształtuje się na poziomie 12 – 24 miesięcy i przede wszystkim zależy od następujących czynników:
wartość inwestycji,
wielkość oszczędności lub/i przychodów finansowych, będących wynikiem inwestycji.

W przypadku wdrażania oprogramowania CAQ z jednej strony mamy koszty inwestycji związane ze sprzętem, oprogramowaniem, wdrożeniem, serwisem, czy niezbędnymi dopasowaniami oprogramowania do naszych potrzeb.

Po drugiej stronie znajdują się oszczędności i/lub przychody finansowe na które mogą się składać takie pozycje jak: spadek kosztów braków i reklamacji, redukcja kosztów nośników papierowych, czy obniżka kosztów zarządzania (skrócenie czasów przeprowadzania analiz biznesowych, czasu dostępu do danych, wdrażania nowych produktów).

Okres zwrotu z inwestycji może zostać skrócony zarówno poprzez obniżenie kosztów inwestycji, jak również przez wzrost oszczędności i/lub przychodów finansowych wynikających z zastosowania oprogramowania CAQ (ten drugi czynnik zależy przede wszystkim od skuteczności implementacji rozwiązań komputerowych na warunki firmy).

Zapraszamy Państwa do skorzystania z kalkulatora pozwalającego na ocenę stopy zwrotu z inwestycji w oprogramowanie CAQ: Kalkulator ROI - zwrot inwestycji z oprogramowania CAQ

Oprócz oszczędności, które można wyliczyć wprost, mogą również pojawić się szanse związane ze wzrostem przychodów – wynikające z pozytywnej oceny firmy podczas auditów klientów lub wynikających z okresowej oceny dostawcy. Z kolei spadek poziomu braków i liczby reklamacji to również możliwość obniżenia kosztów wytworzenia wyrobów.

Tak więc inwestycja w oprogramowanie CAQ może mieć wymiar zarówno finansowy, jak również może wiązać się z czynnikami trudno mierzalnymi, ale zawsze warto o niej myśleć jako szansa rozwoju i ciągłego doskonalenia firmy.

Rozwój kompetencji pracowniczych

Zakup oprogramowania CAQ jest doskonałą inwestycją w rozwój kompetencji pracowników firmy, którzy dzięki jego znajomości zaczynają zupełnie inaczej myśleć o jakości i ciągłym doskonaleniu. Korzystając z komputerowych narzędzi klasy CAQ jesteśmy w stanie zupełnie przekierować priorytety którymi kieruje się dział jakości w firmie (koncentrując się przede wszystkim na ciągłym doskonaleniu i rozwijając kompetencje w zakresie zapobiegania występowania złej jakości).

Oprogramowanie CAQ sprzyja rozwojowi takich kompetencji i umiejętności pracownika działu jakości jak:
praca grupowa,
ukierowanie na cele,
komunikacja wewnętrzna,
umiejętność rozwiązywania problemów (ciągłe doskonalenie),
sumienność,
systematyczność.

Jednocześnie w ogłoszeniach o pracę coraz częściej można spotkać wymagania wobec kandydatów do pracy w działach jakości w zakresie znajomości komputerowych systemów wspomagania jakości, które stają się jednym z głównych oczekiwań firm rekrutujących pracowników na stanowiska pracy związane z jakością.

Wymierne korzyści wdrożenia oprogramowania CAQ to również przejście na zupełnie nowy poziom komunikacji z klientami, z dostawcami oraz wewnątrz samej firmy.

Oczywiście w wielu sytuacjach zawodowych komputer nie zastąpi drugiego człowieka, komunikacji bezpośredniej, ale prawidłowo wykorzystany może stać się doskonałym uzupełnieniem i dopełnieniem pracy działu jakości.

Rozwój kompetencji pracowniczych

Narzędzia wspierające projektowanie wyrobu.

Oprogramowanie CAQ jest odpowiedzią na ciągłe skracanie okresów projektowania, rozwoju i realizacji nowych produktów w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności związanych z produkcją.

Do planowania wyrobów oraz procesów technologicznych bardzo często stosowane są różnego rodzaju systemy wspomagające, takie jak:
CAD – Computer Aided Design,
CAM – Computer Aided Manufacturing,
ERP – Enterprice Resource Planninig,
PDM – Product Data Management,
PLM – Product Lifecycle Management,
SCM – Supply Chain Management,
CRM – Customer Relationship Management,
SFM – Sales Force Management.

Dzięki zastosowaniu komputerów oraz oprogramowania wspierającego różne procesy związane z planowaniem nowych wyrobów w firmie uzyskujemy poprawę skuteczności zarządzania oraz integrację pracy zespołów pracujących nad wprowadzeniem nowych wyrobów na rynek. Tym samym uzyskujemy skrócenie czasów realizacji procesów planistycznych, co może przynieść firmie przewagę konkurencyjną na rynku.

Przez długi czas brakowało narzędzia wspierającego działania służb nadzorujących zarządzanie jakością w firmie i tak pojawiło się oprogramowanie CAQ (Computer Aided Quality), które doskonale wpisuje się we wspieranie działań jakościowych w firmie (na różnych etapach realizacji produktu).

Szczególnie wyraźnie jest to widoczne, gdy klienci – wykorzystujący oprogramowanie CAQ – narzucają tempo pracy swoim dostawcom, za którym służby jakości nie są w stanie nadążyć.

Narzędzia wspierające projektowanie wyrobu