Archiwa tagu: integracja

Systemy MES (integracja rozwiązań IT i automatyki w przemyśle).

Systemy MES (Manufacturing Execution System) umożliwiają integrację układów automatyki przemysłowej z oprogramowaniem ERP oraz z innymi systemami nadzorczymi na przykład wspierającymi pracę pełnomocnika ds systemu zarządzania jakością (Computer Aided Quality). Uzyskujemy tym samym dostęp do danych pochodzących z procesu technologicznego w czasie rzeczywistym. Danymi tymi mogą być zarówno parametry procesu technologicznego, wskaźnik OEE oraz coraz częściej parametry jakościowe dotyczące zarówno braków, jak również wielkości kontrolno-pomiarowych (wartości charakterystyk specjalnych, wybranych parametrów procesu). W oparciu o te dane możemy w czasie rzeczywistym kontrolować wielkości specyficzne dla statystycznej kontroli procesu (Statistical Process Control). Dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym pozwalają na bieżące reagowanie w przypadku wystąpienia niekorzystnych tendencji w rozwoju mierzonych parametrów procesu. W rzeczywistości może się okazać, że będziemy potrzebowali większą liczbę mierzonych charakterystyk, ponieważ jeden parametr rzadko przedstawia rzeczywisty obraz procesu technologicznego. To właśnie dzięki rozwiązaniom MES jesteśmy w stanie zbliżać się do osiągnięcia poziomu „0” błędów i szybko reagować na problemy występujące w produkcji.

Systemy MES