Archiwa tagu: analiza FMEA

Analiza ryzyka w jakości

Cele biznesowe towarzyszą funkcjonowaniu każdej organizacji, która za pomocą ich realizacji rozwija się na rynku i od których spełnienia zależy jej sukces.

Przy tej okazji każdej działalności biznesowej towarzyszy ryzyko i jest tym wyższe im mniejsza jest wiedza na temat sytuacji występującej wewnątrz i zewnątrz firmy.

Podejmowanie decyzji biznesowych bez przeprowadzenia gruntownej analizy bieżącej sytuacji firmy (uwzględniającej wszystkie konsekwencje ewentualnych działań), zawsze obarczone jest większym ryzykiem. Jednocześnie w celu jego minimalizacji istotne jest przeprowadzenie oceny potencjalnych ryzyk i towarzyszącym ich skutków, na podstawie których powinny zostać przewidziane działania prewencyjne.

Celem prowadzenia analizy ryzyk jest zapewnienie stabilnej sytuacji organizacji na rynku i ważna przy tym jest systematyczność i systemowość podejmowanych działań. Tylko w ten sposób organizacja będzie w stanie prowadzić świadomą działalność biznesową.

Sytuacje, w których analiza ryzyka mogła by zapobiec niekorzystnemu rozwojowi firmy, mogą obejmować:
– zbyt droga inwestycja można mieć wpływ na utratę konkurencyjności oferowanych produktów,
– zastosowanie niewłaściwych surowców, może prowadzić do wzrostu ilości reklamacji i kosztów związanych z ich obsługą,
– brak ochrony patentowej stosowanych rozwiązań to potencjalna utrata korzyści z tym związanych (to również utrata potencjalnych korzyści związanych ze sprzedaży praw patentowych),
– nieznajomość obowiązujących uregulowań prawnych może się wiązać z wysokimi karami (ekologia, reklamacje, podatki, wymagania w zakresie wejścia na rynek),
– zbyt późno rozpoznany niekorzystny rozwój wskaźników biznesowych może mieć niekorzystny wpływ na wynik finansowy osiągany przez firmę,
– utrata płynności firmy może prowadzić do upadku firmy lub do przejęcia przez konkurencję,
– zastosowanie wadliwych półwyrobów produkowanych przed dostawców może prowadzić do narażenia utraty życia przez klientów firmy,
– niski poziom kompetencji pracowników może mieć niekorzystne konsekwencje w zakresie bezpieczeństwa wprowadzanych i rozwijanych przez firmę nowych produktów,
– duża rotacja pracowników, podobnie jak brak pracowników dostępnych na rynku pracy, może prowadzić do utraty zleceń od klientów lub do wzrostu liczby reklamacji.

Odpowiednio wczesne rozpoznanie każdego z powyższych ryzyk może zaoszczędzić firmie problemów, a w konsekwencji także kosztów z nimi związanych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu systemy zarządzania jakością (w szczególności najnowsze wydania norm ISO 9001:2015, IATF16949:2016, a w przyszłości także ISO 14001 ) zostały poszerzone o obowiązkowe prowadzenie analiz ryzyk biznesowych działalności organizacji. Analiza ryzyka musi obejmować wszystkie procesy występujące wewnątrz firmy, które mogą mieć wpływ na oferowane produkty i/lub usługi.

Systemy informatyczne coraz częściej wykorzystywane są jako narzędzia wspierające prowadzenie analiz ryzyka.

Narzędzia Lean Manufacturing

Jednym z takich rozwiązań informatycznych jest oprogramowanie Lean-QS, które oferuje szereg narzędzi pozwalających na jakościowe spojrzenie na zarządzanie ryzykiem w firmie.
Przy okazji zintegrowane systemy informatyczne wspierają integrację przepływu i dostęp do informacji biznesowej na różnych szczeblach organizacji, co znacząco przyspiesza proces podejmowania decyzji biznesowych.

Im więcej wiemy na temat ryzyk, tym łatwiej i szybciej będziemy w stanie podejmować trafne decyzje biznesowe.

Jeśli ktoś nie dba zbytnio o prawdę w sprawach drobnych, nie można mu ufać w sprawach istotnych” A. Einstein

Ryzyko

Analiza FMEA.

W ramach planowania procesu technologicznego jednym z istotnych elementów jest wykorzystanie danych pochodzących z przeszłości. Mogą one obejmować zarówno statystyki błędów, jak również statystyki reklamacji, czy też wyniki auditów (produktu, systemu, procesu), dokumentacja konstrukcyjna, wyniki testów wyrobów, badania zdolności procesów. Wszystkie powyższe dane mogą być wykorzystane podczas opracowywania analizy FMEA, dzięki której jesteśmy w stanie bazując na przeszłych doświadczeniach zaplanować nowe produkty lub procesy w taki sposób, aby wyeliminować występowanie dotychczasowych błędów. Jednym z istotnych elementów procesu opracowania analizy FMEA jest również przewidywanie zachowań, przebiegów procesów, tak aby wyeliminować sytuacje niebezpieczne i potencjalne zagrożenia.
Analiza FMEA jest jednym z narzędzi procesu ciagłego doskonalenia pozwalającego na uczenie się na błędach lub potencjalnych zagrożeniach i przy okazji przewidujących wystąpienie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, których staramy się unikać.

Oprogramowanie CAQ może zawierać narzędzia wspierające opracowanie analizy FMEA, które może być zintegrowane z pozostałymi narzędziami oprogramowania CAQ.

CAQ - analiza FMEA