Dlaczego w nowej firmie warto wdrożyć oprogramowanie CAQ?

Każda nowa firma narażona jest na „problemy wieku dziecięcego”. Jeżeli firma produkuje bardzo zaawansowane wyroby to w przypadku wystąpienia niedociągnięć w procesach oraz procedurach wewnętrznych możliwe jest popełnianie bardzo kosztownych błędów.
Jeżeli na przykład firma nie zdając sobie z tego faktu będzie produkować i sprzedawać wyroby, które posiadają wady ukryte, to odkrycie ich po pewnym czasie od momentu rozpoczęcia produkcji może pociągnąć za sobą serię reklamacji, zwrotów, które dla firmy mogę być bardzo kosztowne.

W tym przypadku występuje jeszcze jeden problem związany z rozpoczynaniem produkcji. Jeżeli na samym początku wprowadzimy nieoptymalne obiegi wewnętrzne w firmie, to potem odejście od nich może być stosunkowo trudne, a przede wszystkim może upłynąć sporo czasu zanim uda nam się je skorygować.

Oczywiście nie ma doskonałych narzędzi, które zabezpieczą firmę przed reklamacjami, czy błędami. A systemom komputerowym czy innym narzędziom warto się dokładnie przyjrzeć czy spełniają nasze wymagania, czy nie będą zbyt kosztowe, czy praca na nich nie będzie dla firmy tylko samym problemem?

Wprowadzenie w firmie oprogramowania CAQ po pierwsze może wspierać Pełnomocnika Systemu Jakości przy porządkowaniu obiegów i procedur wewnętrznych, a po drugie może być bazą startową do wdrożenia systemu zarządzania jakością w firmie.

Z czasem może się okazać, że wdrożenie oprogramowania CAQ nie tylko przyczyniło się do uporządkowania obiegów wewnętrznych i standaryzacji procesów, ale przede wszystkim przyniosło korzyści finansowe, które mogą prowadzić do osiągnięcia przez firmę przewagi konkurencyjnej i to nie tylko na rynku lokalnym, ale również globalnym.

Oprogramowanie CAQ w nowej firmie