Newsletter subscribe

Obniżenie kosztów jakości, System CAQ

Korzyści z zastosowania systemów CAQ.

Posted: 25 czerwca, 2012 o 1:44 pm   /   by   /   comments (0)

Systemy CAQ pozwalają na znaczne przyspieszenie procesów w firmie i tym samym dają firmie przewagę konkurencyjną. Ponadto wśród najważniejszych korzyści można wymienić:
standaryzację obiegów wewnętrznych w firmie,
obniżenie kosztów związanych z drukowaniem dokumentacji (e-dokumentacja),
– zastosowanie innowacyjnych narzędzi do analizy sytuacji firmy,
obniżenie kosztów osobowych działu jakości,
– poprawę komunikacji wewnątrz firmy,
– może stanowić narzędzie ciągłego doskonalenia w firmie,
– szybki dostęp do danych procesowych (jakościowych) – ułatwia i przyspiesza raporting w firmie,
pozytywna ocena klientów zewnętrznych (dostawcy, klienci, jednostki certyfikacyjne).

Tak jak systemy zarządzania jakością porządkują procesy wewnętrzne i wewnętrzne w firmie, tak oprogramowanie CAQ pozwala na utrzymanie systemów zarządzania jakością przy życiu.

Oprogramowanie CAQ

Korzyści z wdrożenia oprogramowania CAQ.