Newsletter subscribe

Analiza ryzyka, Norma IATF 17949, Norma ISO 9001

Analiza ryzyka w jakości

Posted: 18 czerwca, 2017 o 1:10 pm   /   by   /   comments (0)

Cele biznesowe towarzyszą funkcjonowaniu każdej organizacji, która za pomocą ich realizacji rozwija się na rynku i od których spełnienia zależy jej sukces.

Przy tej okazji każdej działalności biznesowej towarzyszy ryzyko i jest tym wyższe im mniejsza jest wiedza na temat sytuacji występującej wewnątrz i zewnątrz firmy.

Podejmowanie decyzji biznesowych bez przeprowadzenia gruntownej analizy bieżącej sytuacji firmy (uwzględniającej wszystkie konsekwencje ewentualnych działań), zawsze obarczone jest większym ryzykiem. Jednocześnie w celu jego minimalizacji istotne jest przeprowadzenie oceny potencjalnych ryzyk i towarzyszącym ich skutków, na podstawie których powinny zostać przewidziane działania prewencyjne.

Celem prowadzenia analizy ryzyk jest zapewnienie stabilnej sytuacji organizacji na rynku i ważna przy tym jest systematyczność i systemowość podejmowanych działań. Tylko w ten sposób organizacja będzie w stanie prowadzić świadomą działalność biznesową.

Sytuacje, w których analiza ryzyka mogła by zapobiec niekorzystnemu rozwojowi firmy, mogą obejmować:
– zbyt droga inwestycja można mieć wpływ na utratę konkurencyjności oferowanych produktów,
– zastosowanie niewłaściwych surowców, może prowadzić do wzrostu ilości reklamacji i kosztów związanych z ich obsługą,
– brak ochrony patentowej stosowanych rozwiązań to potencjalna utrata korzyści z tym związanych (to również utrata potencjalnych korzyści związanych ze sprzedaży praw patentowych),
– nieznajomość obowiązujących uregulowań prawnych może się wiązać z wysokimi karami (ekologia, reklamacje, podatki, wymagania w zakresie wejścia na rynek),
– zbyt późno rozpoznany niekorzystny rozwój wskaźników biznesowych może mieć niekorzystny wpływ na wynik finansowy osiągany przez firmę,
– utrata płynności firmy może prowadzić do upadku firmy lub do przejęcia przez konkurencję,
– zastosowanie wadliwych półwyrobów produkowanych przed dostawców może prowadzić do narażenia utraty życia przez klientów firmy,
– niski poziom kompetencji pracowników może mieć niekorzystne konsekwencje w zakresie bezpieczeństwa wprowadzanych i rozwijanych przez firmę nowych produktów,
– duża rotacja pracowników, podobnie jak brak pracowników dostępnych na rynku pracy, może prowadzić do utraty zleceń od klientów lub do wzrostu liczby reklamacji.

Odpowiednio wczesne rozpoznanie każdego z powyższych ryzyk może zaoszczędzić firmie problemów, a w konsekwencji także kosztów z nimi związanych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu systemy zarządzania jakością (w szczególności najnowsze wydania norm ISO 9001:2015, IATF16949:2016, a w przyszłości także ISO 14001 ) zostały poszerzone o obowiązkowe prowadzenie analiz ryzyk biznesowych działalności organizacji. Analiza ryzyka musi obejmować wszystkie procesy występujące wewnątrz firmy, które mogą mieć wpływ na oferowane produkty i/lub usługi.

Systemy informatyczne coraz częściej wykorzystywane są jako narzędzia wspierające prowadzenie analiz ryzyka.

Narzędzia Lean Manufacturing

Jednym z takich rozwiązań informatycznych jest oprogramowanie Lean-QS, które oferuje szereg narzędzi pozwalających na jakościowe spojrzenie na zarządzanie ryzykiem w firmie.
Przy okazji zintegrowane systemy informatyczne wspierają integrację przepływu i dostęp do informacji biznesowej na różnych szczeblach organizacji, co znacząco przyspiesza proces podejmowania decyzji biznesowych.

Im więcej wiemy na temat ryzyk, tym łatwiej i szybciej będziemy w stanie podejmować trafne decyzje biznesowe.

Jeśli ktoś nie dba zbytnio o prawdę w sprawach drobnych, nie można mu ufać w sprawach istotnych” A. Einstein

Ryzyko