Ocena dostawców.

Ocena dostawców odbywa się na podstawie wybranych kryteriów oceny, dla których możliwe jest przypisanie różnych wag. Ocena dostawców pozwala na podejmowanie decyzji w temacie poszukiwania nowych dostawców, rezygnacji z usług złych dostawców lub rozwoju obecnych. W każdym razie bieżąca ocena ma duże znaczenie podczas podejmowania decyzji o kontynuacji współpracy z dostawcami, których dzięki ocenie jesteśmy w stanie odpowiednio porównać z wynikami z okresów wcześniejszych oraz z dostawcami alternatywnymi.

Wśród kryteriów które mogą być wzięte pod uwagę można wymienić:
cena,
warunki dostawy (koszty transportu, ubezpieczenie, itp),
terminowość dostaw,
jakość dostaw,
zarządzanie jakością (certyfikaty, świadectwa jakości, itp),

Dzięki zastosowaniu wag, możemy wyróżnić różne kryteria oceny, które są dla nas bardzo istotne – na przykład cenę, która może być głównym kryterium oceny, mając na uwadze podnoszenie naszego poziomu konkurencyjności.

Ocena dostawców - CAQ