Kontrola wejściowa materiałów.

Kontrola wejściowa realizowana jest na podstawie wcześniej określonych parametrów. Parametrami kontrolnymi mogą być zarówno wielkości mierzalne (długość, szerokość, wysokość, średnica, itp), jak również atrybutowe (czarny, nieuszkodzony, właściwie opakowany, itp).

Kontrola wejściowa realizowana jest na próbce reprezentatywnej, której wielkość zależy od oceny dostawcy. W przypadku pierwszych wzorów kontrola wejściowa realizowana jest na 100% próbce, natomiast podczas bieżących dostaw wielkość próbki może spadać wraz z osiąganiem przez dostawcę stabilności procesów produkcyjnych. W zasadzie kontrola wejściowa wyłapuje jedynie błędy seryjne, jednakże mimo to jej znaczenie jest bardzo duże – im droższe materiały, tym większy poziom braków może wystąpić, jeśli tylko wprowadzimy do produkcji materiały z wadą seryjną.

CAQ - kontrola wejściowa materiałów title=