Newsletter subscribe

Pomiary jakościowe, System CAQ

Pomiary jakościowe

Posted: 26 września, 2014 o 8:40 pm   /   by   /   comments (0)

Przyrządy kontrolno-pomiarowe są podstawowym narzędziem stosowanym w kontroli jakości. W sytuacji gdy wykonujemy dużo pomiarów różnych charakterystyk, możemy znacząco uprościć ten proces oraz dodatkowo zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędu pomiarowego.

Wystarczy sięgnąć po przyrządy pomiarowe umożliwiające automatyzację rejestrowania wielkości pomiarowych w aplikacjach komputerowych – posiadają one możliwość zdalnej komunikacji z komputerem, czy to za pomocą kabla, czy też bezprzewodowo (Wifi, Bluetooth).

Dzięki zastosowaniu przyrządów pomiarowych wyposażonych w zdalną komunikację możemy uzyskać następujące korzyści:
przyspieszenie procesu zbierania wyników pomiarów,
– zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu pomiaru,
– zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu zapisu danych pomiarowych,
– zmniejszenie kosztów jakości,
automatyczny dostęp do danych pomiarowych.

Automatyzacja zbierania danych pomiarowych ma szczególne znaczenie w przypadku następujących czynności jakościowych:
kontrola wejściowa materiałów,
kontrola ostateczna wyrobu,
audity produktu,
kontrola pierwszych wzorów.

Oczywiście poza wymienionymi czynnościami możliwe jest również zastosowanie przyrządów pomiarowych w procesie produkcyjnym (bezpośrednio na stanowisku pracy). Pomiary takie są szczególnie polecane w przypadku występowania konieczności wykonywania pomiarów w trakcie produkcji (kontrola 100, kontrola wyrywkowa wybranych charakterystyk lub w przypadku procesów posiadających niską zdolność Cpk<1). Firmy wykonujące dużo pomiarów jakościowych mogą znacząco usprawnić pracę pracowników działu jakości dzięki zastosowaniu automatyzacji zbierania danych pomiarowych.

Przy okazji zbierania danych pomiarowych możliwa jest również automatyzacja oceny wyników pomiarowych (wynik pomiarowy znajdujący się poza polem dopuszczalnej tolerancji będzie automatycznie wpływał na wynik kontroli, jak również może wymuszać podejmowanie różnych działań korekcyjnych). Ponadto dzięki automatyzacji procesu zbierania danych pomiarowych nie potrzebujemy papieru: formularzy, zapisów.

Oprogramowanie CAQ ułatwia bieżącą ocenę zdolności procesów – dane pomiarowe rejestrowane są w systemie “on-line” co dodatkowo wpływa na wzrost zdolności procesu produkcyjnego (wzrasta pewność wykrycia błędów i odchyleń w procesie).