Newsletter subscribe

Kalkulator ROI, System CAQ

Zwrot z inwestycji w oprogramowanie CAQ

Posted: 9 lipca, 2014 o 11:31 am   /   by   /   comments (0)

Każda inwestycja w oprogramowanie komputerowe związana jest z okresem zwrotu zainwestowanego kapitału. Im krótszy jest okres odzyskania zainwestowanych środków finansowych, tym szybciej będziemy w stanie osiągać ekstra korzyści z tej inwestycji.

Do oceny zwrotu z inwestycji najczęściej stosuje się wskaźnik ROI, który mówi jaki procentowo jest zysk z zainwestowanego przez nas kapitału.

Typowy okres zwrotu z inwestycji w oprogramowanie CAQ kształtuje się na poziomie 12 – 24 miesięcy i przede wszystkim zależy od następujących czynników:
wartość inwestycji,
wielkość oszczędności lub/i przychodów finansowych, będących wynikiem inwestycji.

W przypadku wdrażania oprogramowania CAQ z jednej strony mamy koszty inwestycji związane ze sprzętem, oprogramowaniem, wdrożeniem, serwisem, czy niezbędnymi dopasowaniami oprogramowania do naszych potrzeb.

Narzędzia Lean Manufacturing

Po drugiej stronie znajdują się oszczędności i/lub przychody finansowe na które mogą się składać takie pozycje jak: spadek kosztów braków i reklamacji, redukcja kosztów nośników papierowych, czy obniżka kosztów zarządzania (skrócenie czasów przeprowadzania analiz biznesowych, czasu dostępu do danych, wdrażania nowych produktów).

Okres zwrotu z inwestycji może zostać skrócony zarówno poprzez obniżenie kosztów inwestycji, jak również przez wzrost oszczędności i/lub przychodów finansowych wynikających z zastosowania oprogramowania CAQ (ten drugi czynnik zależy przede wszystkim od skuteczności implementacji rozwiązań komputerowych na warunki firmy).

Zapraszamy Państwa do skorzystania z kalkulatora pozwalającego na ocenę stopy zwrotu z inwestycji w oprogramowanie CAQ: Kalkulator ROI - zwrot inwestycji z oprogramowania CAQ

Oprócz oszczędności, które można wyliczyć wprost, mogą również pojawić się szanse związane ze wzrostem przychodów – wynikające z pozytywnej oceny firmy podczas auditów klientów lub wynikających z okresowej oceny dostawcy. Z kolei spadek poziomu braków i liczby reklamacji to również możliwość obniżenia kosztów wytworzenia wyrobów.

Tak więc inwestycja w oprogramowanie CAQ może mieć wymiar zarówno finansowy, jak również może wiązać się z czynnikami trudno mierzalnymi, ale zawsze warto o niej myśleć jako szansa rozwoju i ciągłego doskonalenia firmy.