Newsletter subscribe

Certyfikacja systemu ISO

Certyfikacja systemu jakości

Posted: 29 sierpnia, 2013 o 9:53 am   /   by   /   comments (0)

Oprogramowanie CAQ jest narzędziem informatycznym, które może doskonale wspierać funkcjonujący w firmie system zarządzania jakością, będąc jego istotnym uzupełnieniem. Dlatego oczywiście firmy chcące wdrożyć zintegrowany system zarządzania jakością w pierwszej kolejności muszą kierować się wymaganiami norm ISO, natomiast rozwiązania informatyczne są tylko narzędziem wspierającym je na drodze do uzyskania certyfikatu ISO.

W szczególności oprogramowanie CAQ może przyczynić się do:
– poprawy skuteczności komunikacji wewnątrz firmy,
– poprawy komunikacji zewnętrznej (z klientami i dostawcami firmy)
– wsparcia procesu ciągłego doskonalenia, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9004,
– obniżenia kosztów funkcjonowania działu jakości oraz kosztów operacyjnych firmy (w wielu obszarach związanych zarówno z bieżącą działalnością, jak również z procesami technologicznymi).

Poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej to obok przyspieszenia obiegów informacji również poprawa systematyczności pracy pracowników wszystkich działów firmy (nie tylko samego działu jakości).

Poprawa komunikacji zewnętrznej to przede wszystkim poprawa skuteczności funkcjonowania procesów wewnętrznych oraz profesjonalizmu podejmowanych działań (na etapie czy to obróbki reklamacji, czy też bieżącej obsługi klienta lub dostawcy).

Istotnym elementem jest możliwość obniżenia kosztów funkcjonowania firmy związanych z :
wprowadzeniem e-dokumentacji (czyli koszty papieru, tuszu, sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych),
obniżeniem kosztów operacyjnych dzięki optymalizacji procesów wewnętrznych, doskonaleniu procesów technologicznych, redukcji strat i braków czy optymalnemu wykorzystaniu czasu pracy pracowników.

Oprogramowanie CAQ oczywiście nie zastąpi w firmie certyfikatu jakości, jednakże z jednej strony może poprawić skuteczność funkcjonowania systemu jakości, a z drugiej strony w firmach nie posiadających wdrożonego systemu jakości może uporządkować obiegi i procesy wewnętrzne co w przyszłości może im ułatwić i przyspieszyć wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

Certyfikacja systemu jakości