Newsletter subscribe

Rozwój kompetencji pracowniczych, System CAQ, Uncategorized

Rozwój kompetencji pracowniczych

Posted: 31 maja, 2013 o 6:39 pm   /   by   /   comments (0)

Zakup oprogramowania CAQ jest doskonałą inwestycją w rozwój kompetencji pracowników firmy, którzy dzięki jego znajomości zaczynają zupełnie inaczej myśleć o jakości i ciągłym doskonaleniu. Korzystając z komputerowych narzędzi klasy CAQ jesteśmy w stanie zupełnie przekierować priorytety którymi kieruje się dział jakości w firmie (koncentrując się przede wszystkim na ciągłym doskonaleniu i rozwijając kompetencje w zakresie zapobiegania występowania złej jakości).

Oprogramowanie CAQ sprzyja rozwojowi takich kompetencji i umiejętności pracownika działu jakości jak:
praca grupowa,
ukierowanie na cele,
komunikacja wewnętrzna,
umiejętność rozwiązywania problemów (ciągłe doskonalenie),
sumienność,
systematyczność.

Jednocześnie w ogłoszeniach o pracę coraz częściej można spotkać wymagania wobec kandydatów do pracy w działach jakości w zakresie znajomości komputerowych systemów wspomagania jakości, które stają się jednym z głównych oczekiwań firm rekrutujących pracowników na stanowiska pracy związane z jakością.

Wymierne korzyści wdrożenia oprogramowania CAQ to również przejście na zupełnie nowy poziom komunikacji z klientami, z dostawcami oraz wewnątrz samej firmy.

Oczywiście w wielu sytuacjach zawodowych komputer nie zastąpi drugiego człowieka, komunikacji bezpośredniej, ale prawidłowo wykorzystany może stać się doskonałym uzupełnieniem i dopełnieniem pracy działu jakości.

Rozwój kompetencji pracowniczych