Newsletter subscribe

Kryteria wyboru systemu

Kryteria wyboru systemu CAQ.

Posted: 28 września, 2012 o 6:53 pm   /   by   /   comments (0)

Wybór każdego systemu informatycznego to zadanie istotne z punktów widzenia interesów każdej firmy.

Dlatego inwestycja, którą planuje firma jest istotna nie tylko z punktu widzenia korzyści związanych z usprawnieniem obiegów wewnętrznych, ale podczas wyboru systemu warto uwzględnić wiele kryteriów wśród, których najważniejsze obejmują:
zakres funkcjonalny (zakres funkcjonalny systemu to ilość dostępnych modułów i funkcjonalności),
koszty wdrożenia (koszt obejmuje zarówno niezbędne zakupy sprzętu, licencji oprogramowania systemowego oraz samego oprogramowania CAQ),
warunki umowy wdrożenia (zakres i koszty obsługi systemu, w tym również obsługa serwisowa),
koszty bieżącej obsługi (to koszt licencji związanych z liczbą użytkowników),
perspektywa rozwoju systemu (nowe funkcjonalności, integracja z systemami pomiarowymi),
możliwość integracji z innymi systemami informatycznymi funkcjonującymi w firmie (ERP, CRM, CAD/CAM, SCM, PDM, PLM),
możliwość integracji z systemami informatycznymi klientów (elektroniczna wymiana danych),
bezpieczeństwo systemu (zastosowane bazy danych, platforma informatyczna),
stabilność systemu (w tym również nowoczesność zastosowanych rozwiązań),
fachowość konsultantów (przekłada się na szybkość i jakość wdrożenia),
warunki obsługi po wdrożeniowej (koszty i warunki obsługi, koszty rozbudowy systemu),
dopasowanie systemu do filozofii firmy (prostota obsługi, dopasowanie do wewnętrznych procedur),
referencje dostawcy systemu.

Po określeniu najistotniejszych kryteriów wyboru można nadać poszczególnym kryteriom wagi biorąc pod uwagę interes i cele firmy. Podczas procesu wyboru systemu warto powołać do tego grupę fachowców z różnych działów firmy, którzy będą uczestniczyć w ocenie i następnie w wyborze i wdrożeniu systemu.

Tylko właściwe decyzje podjęte na etapie wyboru systemu mogą w przyszłości przynieść firmie korzyści, a sam proces informatyzacji procesów wewnętrznych jest jednym z istotniejszych dla każdej firmy.

Kryteria wyboru systemu CAQ